uklidové služby - superuklid.cz
Hlavní stránka
Objednávka uklidových služeb Kariéra v úklidové službě Kontaktujte nás Kontaktní informace spacer

Udrzba zelene zahradnicke prace

Bourací práce
 • Strojní demolice železobetonových a betonových staveb
 • Ruční demolice objektů
 • Recyklace materiálů
 • Ekologické využití
 • Demolice výškových budov včetně komínových těles

Zemní práce
 • Kompletní provádění zemních prací včetně HTÚ
 • Hloubení stavebních jam, základů a rýh
 • Skrývka ornice
 • Rekultivace ploch, čištění rybníků
 • Odstranění porostů, trhání pařezů a kácení stromů

Stavební práce

 • Výstavba chodníků a cyklistických stezek
 • Betonářské práce
 • Výstavba a rekonstrukce objektů
 • Přeložky inženýrských sítí
 • Zateplovací systémy - fasády

Oblast ekologie

 • Likvidace starých ekologických zátěží
 • Sanace skládek
 • Demontáž průmyslových technologií

 

 

 

uklidy domu
(c) 2009 - 2014 Jetstream Technologies s.r.o. | mapa stránek