uklidové služby - superuklid.cz
Hlavní stránka
Objednávka uklidových služeb Kariéra v úklidové službě Kontaktujte nás Kontaktní informace spacer


VYKLÍZECÍ PRÁCE VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU, DEZINFIKACE

Odvoz odpadu, suti, zeminy a dalších různých odpadů. Dovoz stavebního materiálu dle přání zákazníka (písek, beton, štěrk, kačírek, recykláty, ornice apod.).
Likvidace s použitím kontejnerů (3m3 a 10m3) o užitečné hmotnosti 3,5 t

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

Čištění a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť a komerčních areálů provádějí spolehlivé bezprašně samosběrné vozy.

Problémem při úklidu nejsou ani nánosy zeminy nebo náletový plevel. Dokonalý úklid podle stupně znečištění a v místech technikou nedostupných zajistí naši pracovníci manuálně. Součástí strojního parku jsou i kropící vozy pro tlakové mytí.

Uklízíme komunikace, úzké chodníky i parkoviště nebo průmyslové dvory bez rozdílu povrchu - asfalt i betonovou dlažbu vč. částečně zatravněných ploch. Součástí péče o komunikace je i obnova jízdního profilu vozovek - seřezávání větví dřevin podél komunikací, likvidace náletového porostu a usazenin v krajnicích a údržba a obnova příkupů.


ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zimní úklid komunikací, chodníků, prostor obchodních center, firemních areálů a veřejných prostranství.

V zimním období (listopad - březen) udržujeme komunikace v provozuschopném stavu - sjízdné motoristické komunikace, schůdné chodníky a pěší zóny a funkční parkoviště obchodních center či firemní areály

Podle aktuálního stavu se 24 hodin denně vyhodnocuje situace v provádění údržby a realizují zásahy na přání zákazníka. Podle aktuálních požadavků a místní situace se provádí odklízení sněhu, případně i jeho odvoz (z parkovišť, benzínových pump apod.), chemický posyp nebo posyp inertními materiály a odstraňování ledu. Kromě nasazení profesionální
techniky provádějí naši pracovníci i manuální údržbu a dočištění.


 

 

 

uklidy domu
(c) 2009 - 2014 Jetstream Technologies s.r.o. | mapa stránek